бечати


бечати
-чу, -чип , Рс.
[1.] Плакати, ревти (про дитину).
[2.] Бекати, мекати.

- Баран бечит, а коза мечит.

--------------------------------------
, -чу, -чыш, -чыт, -чыме, -чыте, -чат, н сп. беч!, Пр.
Плакати голосно без потреби, ревти.

Словник Лемківскої Говірки. . 2001.